decoratie

Sint-Amandsberg Gent

Antwerpsesteenweg
9000 Gent
België

RESTAURATIE VOORGEVEL WONING ALOIS DE BEULE

ANTWERPSE STEENWEG 641 SINT-AMANDSBERG

ERFGOED & ARCHITECTUUR STEYAERT BVBA.

ARCH. DIRK STEYAERT.

 

De bebouwing van dit perceel dateert nog van de periode dat het gebied nog bestond uit een sterke ontwikkeling van tuinbouw, met serres langs de hoofdassen. Het oorspronkelijke gebouw was op een ruime afstand van de staat gebouwd.  Op 12 september 1924 richt Aloïs De Beule een aanvraag tot het College van Burgemeester en schepenen ‘ter goedkeuring de drie dubbele plans te onderwerpen welke de veranderingen voorstellen die ik wensch toe te brengen aan mijnen eigendom gelegen Antwerschensteenweg nr. 325, vroeger gebruikt als bloemisterij van den Heer Ach. Van Renterghem’. Op 18 september 1924 wordt de vergunning voor het gedeeltelijk herbouwen van twee woonhuizen, reeds verleend. Op dat ogenblik woonde hij nog in zijn woning op de Nieuwbrugkaai in Gent.

In 1889 richtte Aloïs samen met zijn broer Emile De Beule een eigen atelier op. Ze begonnen in het  Sint-Pietersdorp (Sint-Pieters-Aalst) in een schuur, op de plek waar nu zijn monument ‘Het Ros Beiaard’ staat opgesteld. In 1907 verhuist het atelier naar de Nieuwbrugkaai.

Hij stelde een groep beeldhouwers te werk en werkte samen met architecten zoals gebruikelijk in ateliers met neogotische traditie. Belangrijke medewerkers waren de beeldhouwers Oscar Sinea, Geo Verbanck, Louis Du Bar, Leo Sarteel, Modest Van Hecke, Achille Moortgat en Jules Vits. De voornaamste architecten waarmee hij samenwerkte, waren J.B. Bethune, Valentin Vaerwijck, Jules Coomans en Jean de Smet. Dit leidde tot een grote productie neogotisch beeldhouwerk. Zijn geboortedorp ZELE heeft intussen een museum gewijd aan zijn oeuvre. (Museum De Beule, Lokerenbaan 43 Zele)

Bij de verbouwing van zijn pand te Sint-Amandsberg  in 1924 - 1925 integreerde hij een deel van zijn eigen oeuvre. Centraal in de gevel worden twee hermen als pilasters geplaatst, wellicht een afgietsel of het model dat had gediend voor het beeldhouwwerk van een naoorlogse trapgevel, Korte Torhoutstraat 1 te Ieper. Dat gebouw werd in 1922 opgericht naar het ontwerp van architect Jules Coomans (sedert 1895 stadsarchitect van Ieper) met reminiscenties naar Vlaamse Renaissance architectuur. In de woning te Sint-Amadsberg gebeurt de integratie van zijn modellen meer in de sfeer van een Engels landhuis.

Centraal werd tegen de logia nog een ‘vredesmaagd’ geplaatst. Ook dit is wellicht een model voor de realisatie van een exemplaar in steen of brons. We kunnen verwijzen naar een oorlogsmonument in Doornik waar aan de achterzijde dergelijke sulptuur werd geplaatst. Ook dit werk is gietwerk. De aurelonen zijn intussen verdwenen, enkel de wapening is nog zichtbaar.

Het geheel werd vakkundig gerestaureerd. Alle verweerde elementen werden hersteld of aangevuld. De gevels werden ontverfd en geheel met zorg weer naar de oorspronkelijke situatie gebracht.

Het geheel werd vakkundig gerestaureerd. Alle verweerde elementen werden hersteld of aangevuld. De gevels werden ontverfd en opnieuw in hun oospronkelijke uitstraling gebracht.

decoratie