decoratie

Pluimstraat Gent

Pluimstraat
9000 Gent
België

PLUIMSTRAAT 14  GENT.

Dit historisch en architecturaal merkwaardig gebouwtje dateert uit 1756. Het huisje is beschreven in het boek “Gent in Mozarts tijd” p. 42 en eveneens in de “Inventaris van het cultuurbezit in België, deel 4NB NO pag 328)

Door de verkrotting in de jaren ’80 werden in deze stadswijk, en vooral de Pluimstraat, tal van kleinere woongehelen opgekocht, gesloopt en omgevormd tot grotere percelen. Soms kwam er kwalitatieve nieuwbouw maar het historische patrimonium werd op enkele uitzonderingen stilaan weggewist.

In 1999 werden de rechter woningen gesloopt en vervangen door een nieuwbouw. Het huisje moest van de Dienst Monumentenzorg bewaard blijven maar werd jammer genoeg  integraal bepleisterd. Een eigen foto opname uit begin jaren ’80 geeft nog de oorspronkelijke structuur weer waarbij het metselwerk werd gekaleid. Bij de restauratie was het de bedoeling van deze afwerking te hernemen met inbegrip van de gepleisterde boorden zoals bij de oorspronkelijke bouwaanvraag. Op basis van het sporenonderzoek werd de gevel hersteld..

De goot vertoonde toen een rechthoekige hanggoot maar de gesmede haken om de goot op afstand van de gevel te houden zijn nog aanwezig en zijn halfrond van model. De restauratie voorziet in het hernemen van deze detaillering door het plaatsen van een capucienengoot.

Dit kleinood is intussen enig in zijn soort en werd opgenomen in tal van toeristische rondleidingen.

decoratie