decoratie

DE ZWAAN

Predikherenlei
9000 Gent
België

RESTAURATIE   DE ZWAAN.

De woning bevindt zich in het best bewaarde deel van de Predikherenlei. De straat werd voorheen Dominicanenkaai en in de Franse periode zelfs Quai de Cicéron genoemd. Bij grote delen van de kaai werd omwille van een K.B. van 6 juli 1887 de rooilijn aangepast waarbij in die periode  verschillende huizen zowat een meter meer achteruit werden gebouwd.  Voor dit pand werd gelukkig de toestemming gegeven om hiervan af te wijken. Aangezien het gebouw zich niet op de aflijning bevond, werd slecht toelating verleend ‘ten titel van gedoogzaamheid’. Hierdoor was de gevel tot heden gespaard gebleven.

De kaai was destijds gekenmerkt door een groot aantal tapperijen en brouwerijen : Het Swaenkin op de hoek van de Boeksteeg ?, brouwerij ’t Hazekin, brouwerij De Samcke en brouwerij ‘tPoffet(buffet), tapperij De Smacke. Deze gaan allen terug tot de 15e eeuw

Uit het fotografisch archiefonderzoek blijkt dat dit pand rond de eeuwwisseling een uithangbord had in de vorm van een zwaan. Op een foto uit 1962 blijkt dat het café nog steeds vernoemd wordt naar ‘De Zwaan’. Mogelijks verwijst dit onrechtstreeks nog naar de Brouwerij De Zwaan.

Het pand dateert uit het begin van de 17e eeuw en werd met zorg gerestaureerd met respect en maximaal gebruik van de originele materialen en profileringen. De sterk verweerde oculus en cartouchestenen werden op basis van een historische studie van soortgelijke Gentse panden gerealiseerd.

decoratie