decoratie

ERFGOED & ARCHITECTUUR STEYAERT BVBA

Het Kantoor is sinds de oprichting in 1980 gespecialiseerd op het gebied van conservering en restauratie van onroerend erfgoed. Sedert 2015 werd het bedrijf verder gezet onder de vorm van Erfgoed & Architectuur Steyaert Bvba.

BE 0629 700 046

Intussen hebben wij een ruime ervaring opgebouwd met hoogwaardige restauraties, renovaties en hedendaagse uitbreidingen waarbij de authentieke sfeer voorop staat.

Elk project wordt voorafgegaan door een onderzoek van de historische gelaagdheid, constructie en in-en uitwendige afwerking van het historische patrimonium. Met zorg brengen wij nieuwe ‘layers’ aan waarbij creativiteit, hedendaagse normen en comforteisen worden geïntegreerd. Op die manier zorgen wij voor een goede balans tussen het artistieke, de herbestemming en de duurzaamheid van het project.

Respect voor goede architectuur uit het verleden en het zorgvuldig en verantwoord omgaan met deze materiële sporen, vormen de kernfilosofie. Dit wordt verbonden met een enthousiaste eigentijdse inbreng of intrpretatie, waar mogeljkof wenselijk. Vandaar ook de omkadering met kunsthistorici en kunstenaars. Ons team werd van bij de start aangevuld met Frank Steyaert, broer en beeldend kunstenaar.

Afhankelijk van de omvang van het project wordt het team vervoegd door externe(tuin)architecten.

Restaureren is niet alleen een kwestie van analyseren maar ook om historische en eigentijdse elementen in balans te brengen. Om het historisch gebouw sprekend te houden zijn nieuwe inpassingen doorgaans in een specifieke hedendaagse vormentaal ontworpen.

Vakbekwaam

Een historisch gebouw is veelal een complex gegroeid geheel.

Het zo goed mogelijk aflezen van haar gebouwevolutie is de eerste taak van de restauratiearchitect.

De bestaande situatie wordt bouwkundig en bouwhistorisch zorgvuldig opgemeten(3), geanalyseerd en gedocumenteerd. Verder wordt het in zijn (historisch) stedenbouwkundige context geplaatst en aangevuld met een gedetailleerde studie van toegepaste materialen, kleuren en constructiewijze

Niet zelden wordt cruciale informatie afleesbaar door deze doorgedreven aanpak en worden bouwsporen gevonden die een ander licht werpen op de geschiedenis van het gebouw.

Restauratiedeskundigheid en kunst- en bouwhistorische kennis staan garant voor goed overwogen ingrepen en een intensieve begeleiding bij de uitvoering. Onze ervaring met zowel historische- als moderne bouwingrepen maakt het mogelijk een optimale balans te vinden tussen verantwoord restaureren en het creëren van verrassende mogelijkheden bij hergebruik. Het script wordt geschreven met respect voor de bouwbiologische aanpak van onze voorgangers en de duurzaamheidsvereisten van het ogenblik.

Budgetbewust

Wij beschikken over de nodige kennis en ervaring om een restauratiedossier in goede banen te leiden. Van subsidie aanvraag tot de controle op de uitvoering van de werken.

Bovendien hebben wij een scherp oog voor de uitvoerbaarheid van onze plannen. Wij schenken veel aandacht aan kostenbewust, duurzaam en energiebewust bouwen én aan de integratie van architectuur, constructies en installaties. Een permanente evenwichtsoefening tussen prijs en kwaliteit. Wij hanteren geen standaardoplossingen; elke restauratie is divers naar vorm en inhoud, en krijgt een specifieke aanpak. Wij gaan telkens de nieuwe uitdaging aan om op een ethische en kwaliteitsvolle wijze ons waardevol patrimonium te restaureren, te onderhouden en aan te passen aan de eisen van de hedendaagse samenleving.

Het onderzoek naar de juiste restauratie-technieken is van cruciaal belang voor de perfecte conservering van een monument en de kern van onze benadering. Oplossingen worden op maat gezocht, in de optiek dat deze uiteindelijk alle partijen - en vooral het historisch gebouw - ten goede komen.

De noden van de opdrachtgever worden verzoend met de noden van het gebouw en de wensen van de erfgoedconsulenten.

Budget en individuele wensen en subsidiëring worden op elkaar afgestemd.

Tot onze realisaties behoren : De Koninklijke Academie voor Nederlandse taal en Letteren, een 80-tal particuliere panden te Gent: Sint-Katelijnestraat, Ketelpoort, Gewad, Gebroeders Van Eyckstraat, Tinnenpotstraat, Kunstlaan, Nederkouter, Mageleinstraat, Bennesteeg, Pluimstraat..

decoratie